HASTANE BÖLGÜ RAYI

Bu sistemimizde daha çok yurtlar, klinikler, hastaneler, senatoryumlar, konfeksiyonlarda ve kabin fabrikalarında oda bölmeleri için uygulanır. Eloksallı güzel görünümü ile kubik setler düz ve direkt olarak monte edilebilir, istenilen her ölçüde birleştirilebilir, odaların perde teşkilatı kurulabilir.